Tuesday, January 21, 2020
video

Baat Karni Mujhe Mushkil – Live by ajay kapil

Ghazal- Baat karni mujhe mushkil-live by Ajay kapil Raag - Yaman Tabla- GG bharti Sarangi- Kamaal Ahmad Flute Omkar Prasanna Tanpura- Lakshmi kapil
video

Ye sila mila ha- Live sufi ghazal by ajay kapil

singer- ajay kapil raag - bhairav tabla- GG bharti sarangi- kamaal ahmad flute- omkar prasanna tanpura- lakshmi kapil
video

Ishaq mein Ghairte

Ghazal- Ishaq mein Ghairte -live by Ajay Kapil Kalaam- Faqir Tabla- GG Bharti Sarangi- Kamaal Ahmad Flute- Omkar Prasanna Tanpura- Lakshmi Kapil